Insert Logo Here

Search only in Ottawa Tamil School

இலக்கியத் தேடல்

ஆண்டு விழா காணொளிகள்

புதிய தகவல்கள்
Latest News
 அறிவிப்புகள்
Download School App தமிழ்ப்பள்ளி செயலி கோடை வகுப்பு 2022 Summer class
பதிவு/ Register
2021/22 கல்வியாண்டு 
மெய்நிகர் வகுப்புகள்.
Online classes
பதிவுகள் / Register
ஆரம்பநிலை (Elementary)

தமிழுக்குப் பெருமை செய்த எண்ணிறந்தவர்களிற் சிலரின் விம்பங்கள்

கன்றுக் குட்டி

 தோட்டத்தில் மேயுது வெள்ளைப்பசு - அங்கே
 துள்ளிக் குதிக்குது கன்றுக்குட்டி

 அம்மா என்குது வெள்ளைப்பசு - உடன்
 அண்டையில் ஓடுது கன்றுக்குட்டி. 

 நாவால் நக்குது வெள்ளைப்பசு - பாலை
 நன்றாய்க் குடிக்குது கன்றுக்குட்டி

 முத்தம் கொடுக்குது வெள்ளைப்பசு - மடி
 முட்டிக் குடிக்குது கன்றுக்குட்டி

						- கவிமணி தேசிக விநாயகம்