Insert Logo Here

Search only in Ottawa Tamil School

இலக்கியத் தேடல்

ஆண்டு விழா காணொளிகள்

புதிய தகவல்கள்
Latest News


Tamil School App தமிழ்ப்பள்ளிச் செயலி

கோடைவகுப்பு 2024 Summer class   July 2 - 26    நேரடியாகவும், இணைய வழியாகவும் @ பார்கவன் & கனாட்டா
In person and online, in Barrhaven & Kanata
Info/registration பதிவு செய்க

2023/24 உயர்நிலை வகுப்பு (Credit course) Online
OCDSB students, register through Guidance Counsellors.
Others, Register - பதிவு செய்க

தமிழுக்குப் பெருமை செய்த எண்ணிறந்தவர்களிற் சிலரின் விம்பங்கள்

கிளி

 பச்சைக் கிளியே வா வா வா

 பாலும் சோறும் உண்ண வா

 கொச்சி மஞ்சள் பூச வா

 கொஞ்சி விளையாட வா