Insert Logo Here

Search only in Ottawa Tamil School

இலக்கியத் தேடல்

ஆண்டு விழா காணொளிகள்

புதிய தகவல்கள்
Latest News
 அறிவிப்புகள்
Download School App தமிழ்ப்பள்ளி செயலி கோடை வகுப்பு 2022 Summer class
பதிவு/ Register
2021/22 கல்வியாண்டு 
மெய்நிகர் வகுப்புகள்.
Online classes
பதிவுகள் / Register
ஆரம்பநிலை (Elementary)

தமிழுக்குப் பெருமை செய்த எண்ணிறந்தவர்களிற் சிலரின் விம்பங்கள்

கிளி

 பச்சைக் கிளியே வா வா வா

 பாலும் சோறும் உண்ண வா

 கொச்சி மஞ்சள் பூச வா

 கொஞ்சி விளையாட வா