Insert Logo Here

Search only in Ottawa Tamil School

புதிய தகவல்கள்
Latest News

தமிழுக்குப் பெருமை செய்த எண்ணிறந்தவர்களிற் சிலரின் விம்பங்கள்

கிளி

 பச்சைக் கிளியே வா வா வா

 பாலும் சோறும் உண்ண வா

 கொச்சி மஞ்சள் பூச வா

 கொஞ்சி விளையாட வா